Historie. Solex club Altijd Onder Weg (A.O.W.) uit Joure is een club die in 1986 door zeven Solex bezitters is opgericht. Binnen een jaar was het aantal leden reeds uitgegroeid tot 45 liefhebbers. Tot op heden schommelt het ledental rond de 175. Het bestuur tracht door het aanbieden van diverse Solex evenementen, zoals races en toertochten, de Solexen weer in beweging te krijgen.   Doel. Het doel van Solex club Altijd Onder Weg is de oude Solexen weer in originele staat op de weg te brengen en er dan natuurlijk mee te rijden. Dit alles in de vertrouwde outfit van lange leren jas en pothelm. Er worden verspreid over het seizoen diverse toertochten in Nederland, Duitsland en België georganiseerd.   Onderdelen. Solex club Altijd Onder Weg heeft zelf een uitgebreid onderdelen magazijn waar alle leden maar ook u de meeste onderdelen kunt kopen tegen een redelijke prijs. Ook de technische dienst van de Solex club kan u ter zijde staan bij het restaureren van uw Solex. Vanaf 1994 wordt in Hongarije de Solex opnieuw gemaakt (Solex type 3800) dus van dit type zijn zelfs weer nieuwe onderdelen leverbaar. Ook voor nieuwe banden bent u bij Solex club A.O.W. op het juiste adres.   Lidmaatschap. Het lidmaatschap van Solex club Altijd Onder Weg bedraagt slechts € 21,00 per jaar. Voor dat bedrag ontvangt u drie keer per jaar een clubblad boordevol nieuwtjes, koopjes, wetenswaardigheden, sleutel tips, verslagen van Solex races, informatie over toertochten, agenda met Solex- evenementen en activiteiten van andere Solex clubs. Tevens ontvangt u, enkele weken voordat deze plaatsvinden, voor grote Altijd Onder Weg evenementen een herinnering of inschrijfformulier. Kortom een must voor elke Solex liefhebber.   Lid worden. Heel eenvoudig, door overmaking van € 21,00 op rekening nummer NL88 RABO 0337 0999 52 t.n.v. Solex club A.O.W. te Joure met vermelding van uw naam (kan zonder adres). Ten bewijze van uw lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk het laatste clubblad en een evenementen agenda toegezonden.   Friese Elfstedentocht op de Solex. De Elfstedentocht op de Solex die  25 jaar in samenwerking met SolexClub Altijd Onderweg en de Friese Motor Club is georganiseerd, is van af nu allen nog in handen van de FrieseMotorClub. Dus voor alle informatie moet u zich via deze club zich aanmelden: www.frieschemotorclub.nl  Volgens de laatste informatie gaan ze op de zelfde voet verder als de Solexclub AOW het altijd heeft gedaan. De Elfstedentocht is altijd op Pinkstermaandag; wij als Solexclub wensen alle deelnemers veel rijplezier toe deze dag. Start en finish is altijd in Leeuwarden bij het FEC (Friesland Expo Center). Clubdag voor leden. Solexclub  AOW organiseerde tot enkele jaren terug elk jaar een Clubdag met een Solexrace er bij. Omdat het Solexracen de laatste jaren afnam heeft de Club besloten op de Clubdag -die allen voor leden is- geen Solexrace meer te organiseren. Vanaf nu beslist het bestuur en leden op de Jaarvergadering wat ze gaan doen met de Clubdag.
Contact Solexclub AOW: solexclubaow@yahoo.nl
Bijgewerkt: 27 juli 2018