KENTEKEN & VERZEKERING. Controle van ieder voertuig door nieuwe wet. Zonder verzekering altijd boete. Iedereen die onverzekerd een auto, motor of brommer bestuurt, een boete. Dat gaat automatisch, dankzij een  wetswijziging. Dat de niet-verzekerde bestuurder van een auto, motor of brommer voortaan automatisch wordt beboet, zonder dat hiervoor een strafrechtelijke procedure hoeft te worden gestart, is het gevolg van een gewijzigde Wet administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WaHV). Deze wet treedt per 1 maart 2010 in werking. In het verleden werd door de afdeling handhaving van de RDW slechts steekproefsgewijs gecontroleerd op de verzekeringsplicht. Dankzij de aangepaste wet wordt 100 procent handhaving mogelijk, licht een woordvoerder van de RDW toe. En de boetes kunnen via een voor Justitie minder belastende route worden afgehandeld. Wie te maken krijgt met een aanrijding met een onverzekerde kan voor grote problemen komen te staan. Voertuigeigenaren die dit overkomt, moeten vaak enorme moeite doen om alsnog hun schade vergoed te krijgen. Lukt dat niet, dan kan er een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds. Maar wanneer het Waarborgfonds meer moet uitkeren, betekent het ook een verhoging van de verzekeringspremies, waaruit het fonds betaald wordt, aldus de RDW-zegsman. Voor onverzekerden lijkt er geen ontkomen meer aan. Wie een heel jaar staat geregistreerd als onverzekerd, kan maximaal drie keer in de controle vallen. Eerst krijgen de overtreders van dit strafbare feit, bij wijze van service, een aankondiging brief van de RDW. De rijksdienst denkt aanzienlijk meer overtreders aan Justitie te kunnen overdragen. Merkt de RDW dat je een kenteken op je naam hebt staan, maar dat hiervoor geen autoverzekering is afgesloten, dan krijg je een boete van Euro 400,00. Let op! De RDW mag de boete drie keer per jaar opleggen. De totale boete van de RDW voor onverzekerd rijden kan dus oplopen tot Euro 1.200,00 per jaar. Voor een brommer/snorfiets komt dit ook boven de  Euro 300,00 uit