KENTEKEN & VERZEKERING. Controle van ieder voertuig door nieuwe wet. Zonder verzekering altijd boete. VEENDAM - Iedereen die onverzekerd een auto, motor of brommer bestuurt, krijgt volgend jaar een boete. Dat gaat automatisch, dankzij een  wetswijziging. Van de circa 10 miljoen voertuigen rijden er zo'n 250.000 onverzekerd rond. Deze overtreders worden binnenkort allemaal aangeschreven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Veendam. Dat de niet-verzekerde bestuurder van een auto, motor of brommer voortaan automatisch wordt beboet, zonder dat hiervoor een strafrechtelijke procedure hoeft te worden gestart, is het gevolg van een gewijzigde Wet administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WaHV). Deze wet treedt per 1 maart of 1 april 2010 in werking. Tot voor kort werd door de afdeling handhaving van de RDW slechts steekproefsgewijs gecontroleerd op de verzekeringsplicht. „Dankzij de aangepaste wet wordt straks 100 procent handhaving mogelijk", licht een woordvoerder van de RDW toe. „En de boetes kunnen via een voor Justitie minder belastende route worden afgehandeld." De RDW noemt 250.000 onverzekerden op een totaal van 10 miljoen voertuigen relatief veel. Wie te maken krijgt met een aanrijding met een onverzekerde kan voor grote problemen komen te staan. „Voertuigeigenaren die dit overkomt, moeten vaak enorme moeite doen om alsnog hun schade vergoed te krijgen. Lukt dat niet, dan kan er een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds. Maar wanneer het Waarborgfonds meer moet uitkeren, betekent het ook een verhoging van de verzekeringspremies, waaruit het fonds betaald wordt", aldus de RDW-zegsman. Voor onverzekerden lijkt er straks geen ontkomen meer aan. „Wie een heel jaar staat geregistreerd als onverzekerd, kan maximaal drie keer in de controle vallen." Eerst krijgen de 250.000 overtreders van dit strafbare feit, 'bij wijze van service', een aankondigingbrief van de RDW. „Waarschijnlijk per 1 januari, afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van de wet." Daarin wordt uitgelegd welke wet in aantocht is en wat de gevolgen daarvan voor hen zullen zijn. De rijksdienst denkt straks aanzienlijk meer overtreders aan Justitie te kunnen overdragen. De hoogte van de boetes is niet mals: € 390,00 voor motorrijtuigen en € 270,00 voor brom- en snorfietsen. (GPD) Bron: Leeuwarder Courant, 19 november 2010